Mik nem vagyunk

Nem vagyunk:

Vallási, ideológiai felekezet – forrásunk az egyetemes igazságokba vetett hitünk, amelyek az emberi elme megítélésétől független, mindenre és mindenkor érvényes energetikai törvényeken nyugszanak, és amelyeknek mozgató erejét a kölcsönös bizalom és szeretet adja

Szektaként sem különülünk el – az egyetemes értékek mentén önmagunkat és egymás másságát elfogadva mindenkit egyaránt értékesnek tartunk. Mindannyian összetartozunk, mégis külön-külön, önmagunk belső felemelkedésén keresztül tehetünk a világ jobbá tételéért

Politikai, szociális csoportként sem működünk – a bölcs tisztánlátás, a nehézségeken, különbözőségeken való felülemelkedés vezérel bennünket közös céljaink érdekében

Nem versengünk senkivel, nem harcolunk senki és semmi ellen, vagy érte – világunkban mindenkinek megvan a helye, mindannyian képesek vagyunk boldogulni, tanulni egymástól, fejlődni egymás által

A szervezet diszkriminációtól mentes. Az Egyesült Nemzetek Szervezete és az UNESCO elveire alapozva nyitott az EMBERI ÉLET mindenfajta megközelítésének irányában, tekintet nélkül a faji, nemi, vallási, politikai, szociális nézetekre és státuszra.

tiszteljük a kulturális különbségeket és megőrizzék a sajátunkat. Szeretnénk elérni, hogy tagjaink felnőve nyitottak legyenek, közösségben gondolkodó, felelős, optimista  világképet alakítsanak ki, és olyan értékeket sajátítsanak el, amelyek egy békés világ polgáraivá teszik őket.

független, politikamentes, önkéntes nemzetközi szervezet, melynek célja a békére való nevelés és a kultúrák közti barátságok megteremtése.

nemre, fajra vagy etnikai származásra való tekintet nélkül, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor, vagy nemi irányultság szerinti megkülönböztetés nélkül.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
UA-92608053-1