Kronogenetikai elemzés

Felfedezni önmagunkat mindannyiunk természetes vágya: megismerni rejtett képességeinket, gyengéinket, erősségeinket, tudatosan javunkra fordítani azokat.

Nem kevesebbet állítunk, mint hogy titkaink ott rejtőznek születési dátumunk számaiban! A fátylat pedig a

kronobiológiai személyiségelemzés

lebbenti fel eddig kevéssé ismert és kihasználatlan tulajdonságainkról!

 

Az élőlények érzékelik az időt, s annak belső és külső ritmikus változásaival összehangolják élettevékenységüket. E jelenségek tanulmányozása, magyarázata és gyakorlati felhasználása a tárgya a biológia új ágának, amely önálló tudományággá különült el kronobiológia (idő-biológia) néven.

 

A földi életre, így az emberi szervezetre is a legjelentősebb külső hatással a kozmikus elektromágneses jelenségek vannak. Ezek az energetikai és információs kölcsönhatások maradandó változásokat hoznak létre az élő szervezet hasonló rendszereiben – a legmodernebb kvantumfizikai elméletek (pl. NES) által tudományosan igazolt módon.

A kronobiológia egyik ágazata az ember születési napjára jellemző kozmikus hatásokkal foglalkozik.

Ezek mintegy „harmadik szülőként” meghatározzák alapvető tulajdonságainkat, képességeinket, egész életünket végigkísérő személyiségjegyekkel ruháznak fel bennünket.

 

A kozmikus hatások által modulált személyiségjegyeinket tárja elénk a

KRONOGENETIKA.

 

Mindannyiunknak van erős és gyenge oldala, ami előnyt vagy hátrányt jelent élethelyzeteinkben.

Ha nem a valódi adottságainknak, „típusunknak” megfelelően élünk, és választunk foglalkozást, párt magunknak, akkor felesleges feszültséget, stresszhelyzeteket teremtünk, és a megfelelési kényszer viszi el energiánk nagy részét. Ehhez hosszú távon nem tud alkalmazkodni a szervezet és végül megbetegszik.

 

A KRONO-GENETIKAI ELEMZÉS az eddig ismert legszélesebb skálájú emberismereti módszer – csaknem ezer féle embertípust képes megkülönböztetni.

Segítségével megtudhatjuk, hogy személyiségünk milyen alapvető tulajdonságokkal és képességekkel rendelkezik fizikai, érzelmi és intellektuális szinten egyaránt.

A kronobiológiai pszicho-genetika a születés évének, hónapjának és napjának számjegyeit használja fel, és ezek segítségével állapítja meg az egyén adottságait jellemző holografikusan tárolt információkat (számokat). A számokhoz tartozó jellegzetességeket egy részletesen kidolgozott rendszer (szoftver) tartalmazza.

Egyéniségünk jellemzőinek szakszerű elemzés utáni tudatosítása, elfogadása és előnyös felhasználása megkönnyíti önmagunk megismerését, személyiségünk fejlesztését, segíti emberi kapcsolatainkat.

Segít a párválasztásban, saját és gyermekink pályaválasztásában. Krono-genetikai ismeretek birtokában időben meghatározhatók a megbetegedésre való hajlamok, s ezzel megelőzhetők maguk a betegségek. 

A krono-genetika által megtanulhatjuk önmagunkat és embertársainkat a saját temperamentumuk szerint elfogadni.

 

A krono-genetika önismereti útja során gyakorlatilag mindenre rálátást szerezhetünk, amivel kapcsolatba kerülünk az életben. Ezen belül elsősorban a személyiség, a lélek, az emberi kapcsolatok és a világ működésének megismerése a cél!

 

Összehangolhatjuk általa valódi képességeinket életcéljainkkal!

 

VEDD KEZEDBE EGÉSZSÉGED ÉS JÓLLÉTED IRÁNYÍTÁSÁT!

 

ONLINE SZOLGÁLTATÁS

A szolgáltatás értéke: 1o ooo Ft / óra

dr. Ördögné Vecsey Katalin mindfulness-tanár, tanácsadó

Egyeztessünk időpontot: +36 30 998 1545

 

 

Előzetes időpont egyeztetés szükséges (+36 30 998 1545)! 
Kérjük, hogy a jelentkezési űrlapot csakis az időpont egyeztetés után töltsd ki!

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com