SZERETETTEL KÖSZÖNTÜNK KÖZÖSSÉGÜNKBEN!
Közöttünk a tegeződés a kölcsönös bizalom jele. Kérünk, fogadd el!

KÜLDETÉSÜNK

A legszorosabb lelki kötelék a családtagokat kapcsolja össze.
Ezért döntöttünk úgy, hogy szolgáltatásainkkal

teljes értékű támogatást nyújtunk

a CSALÁDOK TUDATOSSÁ VÁLÁSÁHOZ

az élet körforgásában, a fogamzástól a szülésen, gyermeknevelésen át a felnőtté válásig.

 

 1. EGÉSZSÉGTUDATOS VÁRANDÓS-GONDOZÁS
 2. EGÉSZSÉGTUDATOS SZÜLŐSÉG
 3. EGÉSZSÉGTUDATOS FIATALSÁG
 4. EGÉSZSÉGTUDATOS PÁRKAPCSOLAT

EGÉSZ-SÉGÜNK ÉS GYERMEKEINK JÖVŐJE,

A KÖZÖS SORSUNK A TÉT!

Vedd komolyan, játszd könnyedén!

AZ EGYESÜLET SZIMBÓLUMA:

A KÖLDÖKZSINÓR

 

Mindannyian teljes értékű létezői vagyunk a világnak.
Összeköt bennünket egy bölcs rendező elv és egy kimeríthetetlen szeretet-erőforrás.
LÁTHATATLAN KÖLDÖKZSINÓRKÉNT szellemileg vezérel, lelkileg táplál, összekapcsol, és mégis szabadon hagy.

 

 

 

 

Az emberhez igazán méltó lehetőség szabadon eldönteni:

 • tudatosan, örömünkre és hasznunkra rákapcsolódunk-e erre az élettel teli „LELKI” HÁLÓZATRA
 • vagy öntudatlanul, korlátok között, bezárkózva tengetjük tovább életünket

 Mi úgy hisszük, NYITOTT SZÍVVEL érdemes ÉLNI és KAPCSOLÓDNI

SZERVEZŐDÉSI ELVÜNK

A TERMÉSZET MINTÁJÁT KÖVETVE

 

 

 

Az ősi kínai ÖT ELEM univerzális törvényszerűségei szerint szerveződik Egyesületünk. A TUDATOS, HOLOGRAFIKUS EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓ működési elve szerint a születési adottságok előzetes feltárása által mindenki megtalálja a helyét a rendszerben, és a rendszer is megleli a működtetésére legalkalmasabb embereket.
A mindig újjászülető természet dinamikus kapcsolatai szerint együttműködve lehetővé válik egy életteli együttműködés, könnyen érthető összefüggésekkel, szervezhetőséggel.
Ezáltal az Egyesület minden eddiginél sikeresebben működtethető!
EGYENSÚLY, ÁLLANDÓ MEGÚJULÁS, FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS!

AZ EGYESÜLET SZELLEMISÉGE

EGYÜTT
Meglátni és bizalommal megélni az összetartozást
EGYMÁSÉRT
Szabadon kapcsolódni, segítve egymás lelki-szellemi fejlődését
EGYMÁSSAL
Megérteni és elfogadni az ellentétekkel teljes földi világot, megtalálni a helyünket a közösségekben

 

TAGGÁ VÁLÁS

KAPCSOLÓDJ HOZZÁNK, MERT ÉRDEMES!

ÉRTÉKEINK

 • országosan egyedülálló kezdeményezés – legyél kíváncsi és nyitott rá
 • világszerte elfogadott, hiteles kutatásokkal igazolt módszereket ajánl
 • évezredes keleti bölcsesség és a modern tudomány helytálló párosítása
 • segítségével a belső és ebből fakadóan a külső egyensúly felé haladhatsz
 • elidegenedett világunkban közelebb kerülhetsz embertársaidhoz, a természethez
 • az élet minden területén egyaránt hasznos és értékes szolgáltatásokat nyújt
 • megalapozhatod magad és gyermekeid emberhez méltó jövőjét

 

Hogyan csatlakozhatsz hozzánk? Miként támogathatsz bennünket?

LEHETŐSÉGEK, AMELYEKKEL ELŐSEGÍTHETED KÜLDETÉSÜNK MEGVALÓSULÁSÁT

 • csatlakozási szándékod RENDES, vagy PÁRTOLÓ TAGKÉNT írásos kérelem formájában (lásd a kiemelések között) személyesen, vagy online nyújthatod be az egyesület vezetősége felé: felvételi kérelem

ezzel kifejezheted az egyesület küldetése iránti vonzalmad komolyságát, felelősségteljességét

 • TAGKÉNT az egyesület alapszabályát megismerve tájékozódhatsz céljainkról, jogaidról, kötelezettségeidről
 • TAGKÉNT ÉS SZIMPATIZÁNSKÉNT IS figyelmed középpontjába állíthatod közös ügyünket, mert azokat Te is fontosnak és értékesnek tartod
 • magadénak érezheted a közös céljainkat, hiszen ezek Családodat és Téged is szolgálnak – ugyanakkor TAGKÉNT egyenrangú részese lehetsz az egyesület közös döntéseinek és tevékenységének
 • TAGKÉNT ÉS SZIMPATIZÁNSKÉNT EGYARÁNT időt szánhatsz rá találkozásaid során,hogy felhívd mások figyelmét is rá – ezáltal minél többeknek továbbadhatod a lehetőséget
 • TAGKÉNT ÉS SZIMPATIZÁNSKÉNT IS felajánlhatod szakmai (egészségügyi, jogi, pénzügyi, marketinges, informatikai, tanítói, oktatói…) tudásodat, tervező-szervező képességedet, ötleteid, ismeretségeid, kapcsolatteremtő adottságaid
 • anyagilag is támogathatod az egyesületet (tagdíjjal, adománnyal, az adó 1 százalékával)
 • egyesületi jelenléteddel, tudatosságoddal, hiteddel a közös értékeinkben, fejlődésünkben, önkéntelenül is idevonzod a hasonló gondolat- és érzelemvilágú embertársainkat
 • önzetlen odaadásoddal saját lelki fejlődésed is beteljesítheted, és ez jó érzéssel fog eltölteni, megkönnyíti életedet

Mindannyiunk nevében szívből köszönjük, hogy megosztod velünk, és így másokkal is értékeidet!

MIK NEM VAGYUNK

 

Nem vagyunk:

Vallási, ideológiai felekezet – forrásunk az egyetemes igazságokba vetett hitünk, amelyek az emberi elme megítélésétől független, mindenre és mindenkor érvényes energetikai törvényeken nyugszanak, és amelyeknek mozgató erejét a kölcsönös bizalom és szeretet adja.

Szektaként sem különülünk el – az egyetemes értékek mentén önmagunkat és egymás másságát elfogadva mindenkit egyaránt értékesnek tartunk. Mindannyian összetartozunk, mégis külön-külön, önmagunk belső felemelkedésén keresztül tehetünk a világ jobbá tételéért.

Politikai, szociális csoportként sem működünk – a bölcs tisztánlátás, a nehézségeken, különbözőségeken való felülemelkedés vezérel bennünket közös céljaink érdekében.

Nem versengünk senkivel, nem harcolunk senki és semmi ellen, vagy érte – világunkban mindenkinek megvan a helye, mindannyian képesek vagyunk boldogulni, tanulni egymástól, fejlődni egymás által.

A szervezet diszkriminációtól mentes – az Egyesült Nemzetek Szervezete és az UNESCO elveire alapozva nyitott az EMBERI ÉLET mindenfajta megközelítésének irányában, tekintet nélkül a faji, nemi, vallási, politikai, szociális nézetekre és státuszra; – tiszteljük a kulturális különbségeket és megőrizzük a sajátunkat; szeretnénk elérni, hogy tagjaink felnőve nyitottak legyenek, közösségben gondolkodó, felelős, optimista világképet alakítsanak ki, és olyan értékeket sajátítsanak el, amelyek egy békés világ polgáraivá teszik őket; – független, politikamentes, önkéntes nemzetközi szervezet, melynek célja a békére való nevelés és a kultúrák közti barátságok megteremtése, nemre, fajra vagy etnikai származásra való tekintet nélkül, vallás vagy meggyőződés, fogyatékosság, életkor, vagy nemi irányultság szerinti megkülönböztetés nélkül.